Dzień Ziemi był wyjątkowym dniem pełnym działań mających na celu ochronę i pielęgnację naszej planety. Razem z dziećmi postanowiliśmy uczcić ten dzień poprzez sprzątanie pobliskiego parku oraz naukę o tym jak możemy dbać o środowisko naturalne. Rozpoczęliśmy od zorganizowanej akcji sprzątania, podczas której dzieci, wyposażone w worki i rękawiczki, zbierały śmieci i odpady z terenu parku. Była to nie tylko okazja do czynnego działania na rzecz czystości naszego otoczenia, ale także moment refleksji nad wpływem śmieci na nasze środowisko. Dzień Ziemi był nie tylko czasem działania, ale także momentem edukacji i refleksji nad naszą odpowiedzialnością za stan środowiska. Mam nadzieję, że te doświadczenia przyczynią się do bardziej świadomego i zrównoważonego podejścia do naszej planety w przyszłości.

Skip to content