O nas

Misja

Celem Źródełka jest udział w wychowaniu dobrego człowieka, który będzie umiał z każdym dniem bardziej żyć nie tyko z drugimi, ale i dla drugich w duchu chrześcijańskiej miłości!

Wizja

Wizją Centrum Źródełko jest pragnienie takiej współpracy z dziećmi, młodzieżą i Rodzicami, która będzie w codziennym życiu źródłem szacunku, miłości, bezpieczeństwa i radości.

Wizją Centrum Źródełko jest pragnienie takiej współpracy z dziećmi, młodzieżą i Rodzicami, która będzie w codziennym życiu źródłem szacunku, miłości, bezpieczeństwa i radości.

Wizja

Podczas codziennych zajęć

Kształtujemy postawy:

 • chrześcijańskiej miłości,
 • odpowiedzialności,
 • poczucia własnej wartości,
 • ciekawość poznawczą,
 • uczestnictwa w kulturze,
 • poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.

Zapewniamy:

 • poczucie bezpieczeństwa,
 • troskliwą i rodzinną atmosferę,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • komfortowe warunki edukacji i zabawy,
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • miejsce wolne od wszelkiej dyskryminacji,
 • współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie dziecka.

Uczymy:

 • szacunku dla innych ludzi,
 • uczciwości,
 • wytrwałości,
 • tolerancji,
 • bezpiecznego, zdrowego i higienicznego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów.

Nasz zespół

Kadra pedagogiczna

 • Kierownik – mgr Urszula Karkocha
 • Wychowawca – mgr Anna Frankiewicz
 • Wolontariusze – (m.in. nauczyciele, studenci, itd.)

Zespół wychowawczy to wykształceni, pełni energii ludzie, obdarzeni dużą wrażliwością i kreatywnością. Najważniejsze dla naszego zespołu jest m.in.

 • spotkanie z drugim człowiekiem,
 • poszanowanie godności,
 • motywacja do działania i rozwoju,
 • umiejętność współdziałania, itd.

Wolontariusze

Głównym mottem działania są słowa św. Jana Pawła II. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Realizując misję Źródełka Wolontariusze biorą udział w wychowaniu dobrego człowieka, który potrafi żyć nie tyko z drugimi, ale i dla drugich!

Najstarsza grupa Wolontariuszy (osoby pracujące, studenci –7 osób) prowadzi m.in. warsztaty plastyczne, artystyczne, integracyjno – kulturalne, zajęcia sportowe, itd.  W skład grupy Mini Wolontariuszy wchodzą  uczniowie klas uczniowie kl. VII-VIII – obecnie 31 osób). Ich zadaniem jest pomoc młodszym kolegom w nauce i zabawie. 

Spotkania Wolontariatu odbywają się w każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 (kl. VII – VIII), kwartalnie (studenci i osoby pracujące)

DOŁĄCZ DO NASZEGO WOLONTARIATU!

Regulamin

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko”

I. MOJE PRAWA

Mam prawo do:

 • Miłości i szacunku
 • Opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w „Źródełku”
 • Życzliwego traktowania
 • Poszanowania wiedzy i rozwoju osobowego
 • Udziału w dobrowolnie wybranych zajęciach
 • Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną
 • Swobodnego wyrażania myśli, przekonań, spostrzeżeń i pomysłów

II. MOJE OBOWIĄZKI

Mam obowiązek:

 • Przestrzegania wewnętrznego regulaminu „Źródełka”
 • Nieskorzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć specjalistycznych
 • Przestrzegania godzin korzystania z komputerów lub XBOX
 • Współpracy w procesie opieki i wychowania
 • Odnoszenia się z szacunkiem do opiekunów, koleżanek i kolegów
 • Przestrzegania zasad kultury współżycia
 • Pomagania innym
 • Dbania o mienie palcówki, uczestniczenia w pracach porządkowych
 • Szanowania dobrego imienia „Źródełka”

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla bezpieczeństwa:

 • Każde wyjście zgłaszamy opiekunowi
 • Drzwi zewnętrzne zawsze powinny być zamknięte
 • W „Źródełku” zmieniamy obuwie (najlepiej z gumową podeszwą)

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane przez opiekuna i samorząd wychowanków za:

 • Zaangażowanie w czasie zajęć
 • Aktywne uczestniczenie w życiu „Źródełka”

V. KARY

 • Ustne upomnienie opiekuna
 • Rozmowa z rodzicami

Parafia św. Jadwigi

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko” powstało w roku 2000 z inicjatywy Duszpasterzy Parafii św. Jadwigi. Od początku swoje działania ściśle łączy z pracą wychowawczą Parafii. Celem działań podejmowanych w „Źródełku” jest wspieranie Rodziców w procesie wychowania i opieki nad dziećmi w czasie wolnym od nauki szkolnej poprzez organizowanie i realizowanie różnych form zajęć aktywizujących.

http://lesnica.wroclaw.pl/

https://www.facebook.com/jadwigalesnica

Ogólny plan dnia

14:00 – warsztaty edukacyjne (m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia wyrównawcze, korepetycje, itp.);

15:30 – spotkania przy stole (m.in. podwieczorek);

16:00 – 17:30 – warsztaty edukacyjne (m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia wyrównawcze, korepetycje, zajęcia komputerowe, itp.), warsztaty artystyczne (m.in. plastyczne, muzyczne, itp.), strefa aktywności fizycznej (m.in. piłkarzyki, ping – pong, bilard, dart, ringo, itp.), warsztaty integracyjno – kulturalne (m.in. udział w akcjach i kampaniach społecznych, itp.), zajęcia wg zainteresowań;

17:30 – podsumowanie dnia (poniedziałek – kącik dobrych manier, wtorek – kącik zabaw, środa – kącik talentów, czwartek – kącik integracyjny, piątek – kącik czytelniczy);

18:00 – warsztaty edukacyjne (m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia wyrównawcze, korepetycje, zajęcia komputerowe, itp.), warsztaty artystyczne (m.in. plastyczne, muzyczne, itp.), strefa aktywności fizycznej (m.in. piłkarzyki, ping – pong, bilard, dart, ringo, itp.), warsztaty integracyjno – kulturalne (m.in. udział w akcjach i kampaniach społecznych, itp.), zajęcia wg zainteresowań, spotkania Wolontariuszy;

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY!

Dni i godziny pracy

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 14.00 do 18.00
zajęcia dla dzieci klas od I do VI

w godzinach od 18.00 do 20.00
zajęcia dla młodzieży klas VI – VIII, liceum i technikum

w dni wolne – nieświąteczne

w godzinach od 9.00 do 15.00

Partnerzy

Od początku swojej działalności „Źródełko” ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi działającymi na terenie Leśnicy. Wspólnie podejmujemy wiele działań na rzecz integracji mieszkańców naszego Osiedla. Działamy wspólnie w Partnerstwie dla Leśnicy i okolic.

Skip to content