Deklaracja dostępności

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko” zobowiązuje się zapewnić dostępność dla poszczególnych obszarów wymagań określonych w Ustawie o zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa www.zrodelko.wroclaw.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • nie wszystkie zamieszczone dokumenty mogą być obsługiwane przez czytniki ekranów (jeśli występuje kłopot z dostępem do potrzebnych treści prosimy o kontakt telefoniczny 71 3495474 lub przesłanie wiadomości drogą elektroniczną: zrodelkoparafia@wp.pl, w miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z wybranymi materiałami);
 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki na stronie mają opis alternatywny;
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych;
 • strona posiada narzędzia dostępności ułatwiające korzystanie z jej zasobów;
 • zapewniamy możliwość kontaktu telefonicznego – 71 3495474, poprzez sms – 603211064, korespondencyjnego („Źródełko” ul. Wolska 9a, 54-076 Wrocław, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zrodelkoparafia@wp.pl oraz wykorzystując komunikatory internetowe www.facebook.com/zrodelko.wroclaw;
 • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: urszulakarkocha@wp.pl. Można także kontaktować się z nami dzwoniąc pod numer 603211064. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Dostępność architektoniczna

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko” mieści się w budynku przy ul. Wolskiej 9a we Wrocławiu. 

 • budynek posiada parter i jedno piętro (niestety budynek nie posiada windy i nie ma możliwości montażu dźwigu osobowego);
 • w budynku zastosowane są rozwiązania techniczne ułatwiające poruszanie, m.in. szerokie drzwi wejściowe (120 cm), odblaskowe taśmy na schodach, itp.;
 • budynek wyposażony jest w przenośną rampę podjazdową umożliwiającą wjazd do pomieszczeń znajdujących się na parterze;
 • na parterze znajduje się niepełnowymiarowa toaleta dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo istnieje możliwość korzystania z dwóch pełnowymiarowych toalet dla osób niepełnosprawnych, które znajdują w innych pomieszczeniach parafialnych (ul. Wolska 6); 
 • na parterze budynku znajduje się duża sala rekreacyjna, szatnia oraz toaleta;
 • na piętrze znajdują się duży korytarz, pokój zabaw, pokój szkolny, pokój komputerowy, pokój indywidualnej pracy z Dzieckiem (biuro) oraz toalety;
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem;
 • budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne;
 • dysponujemy odpowiednimi procedurami ewakuacyjnymi, a pomieszczenia wyposażone są w krzesło ewakuacyjne;
 • w przypadku korzystania z naszej oferty zajęć osób z zaburzonym widzeniem zapewniamy przestrzeń z dobrym naświetleniem. W pomieszczeniach elementy architektury wymagające oznaczenia, zostały oznakowane w kontraście dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz swobody w przemieszczaniu się;
 • w budynku znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń;
 • posiadamy częściowe oznaczenia w alfabecie Braille’a

 Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 • osoby zainteresowane udziałem w zajęciach mają możliwość złożenia wniosku o zapewnieniu sposobu komunikowania się jaki jest dla nich najbardziej zrozumiały i wygodny (zrodelkoparafia@wp.pl, tel. 71 3495474);
 • do kontaktu z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi wykorzystujemy podstawowe środki do komunikowania się tj. email, komunikatory internetowe, itp.;
 • na miejscu nie ma możliwości komunikowania się w języku migowym, jednak po wcześniejszej rezerwacji terminu zapewniony zostanie tłumacz języka migowego;
 • osobie korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu, w razie konieczności, zapewniony zostanie sprzęt wspomagający słyszenie, jednak koniecznym jest ustalenie wcześniej terminu korzystania z w/w sprzętu, który wypożyczony zostanie w ramach współpracy z Sektorem 3;
 • zapewniamy na stronie internetowej www.zrodelko.wroclaw.pl informacji o zakresie naszej działalności w tekście łatwym do czytania;
Skip to content