Strefa rodzica

TUTAJ ZNAJDZIESZ KARTĘ UCZESTNIKA

Przed pobraniem i wypełnieniem karty prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie potwierdzenie ewentualnego wolnego miejsca na zajęciach. Ilość miejsc jest ograniczona. Przed podpisaniem karty prosimy o szczegółowe zapoznanie dziecka z regulaminem placówki. Po wypełnieniu karty i podpisaniu prosimy o przyniesienie jej do Źródełka.

REGULAMIN CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „ŹRÓDEŁKO”

​I. MOJE PRAWA

Mam prawo do:

 • Miłości i szacunku
 • Opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w „Źródełku”
 • Życzliwego traktowania
 • Poszanowania wiedzy i rozwoju osobowego
 • Udziału w dobrowolnie wybranych zajęciach
 • Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną
 • Swobodnego wyrażania myśli, przekonań, spostrzeżeń i pomysłów

II. MOJE OBOWIĄZKI

Mam obowiązek:

 • Przestrzegania wewnętrznego regulaminu „Źródełka”
 • Nieskorzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć specjalistycznych
 • Przestrzegania godzin korzystania z komputerów lub XBOX
 • Współpracy w procesie opieki i wychowania
 • Odnoszenia się z szacunkiem do opiekunów, koleżanek i kolegów
 • Przestrzegania zasad kultury współżycia
 • Pomagania innym
 • Dbania o mienie palcówki, uczestniczenia w pracach porządkowych
 • Szanowania dobrego imienia „Źródełka”

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla bezpieczeństwa:

 • Każde wyjście zgłaszamy opiekunowi
 • Drzwi zewnętrzne zawsze powinny być zamknięte
 • W „Źródełku” zmieniamy obuwie (najlepiej z gumową podeszwą)

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane przez opiekuna i samorząd wychowanków za:

 • Zaangażowanie w czasie zajęć
 • Aktywne uczestniczenie w życiu „Źródełka”

V. KARY

 • Ustne upomnienie opiekuna
 • Rozmowa z rodzicami

Informujemy, że zajęcia w Źródełku są bezpłatne.

Finansowane są ze środków Parafii św. Jadwigi oraz Gminy Wrocław.

Ciekawe artykuły

Wrocławski Poradnie Rodzinne

Miejsca pomocy rodzinie we Wrocławiu

Jak zmotywować dziecko do nauki?

Zastanów się nad osobowością swojego dziecka. Czy jest elastyczne, czy raczej trudno przystosowuje się do nowych sytuacji? Jak przeżywa sukcesy i porażki? Jak reaguje na rywalizację? Czy lubi nowe wyzwania? Od odpowiedzi na te pytania zależy sposób motywowania młodego człowieka do nowych działań.

Dlaczego warto czytać dziecku?

Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku…

7 mocnych rzeczy, które warto codziennie mówić swoim dzieciom

Nic tak nie ułatwi dziecku życia jak komunikacja. A tę kształtujemy z dzieckiem od wczesnego dzieciństwa tym, co i kiedy mówimy. Słowa tworzą relacje z dziećmi. Co warto mówić?

Bite dzieci wyrastają na ludzi z problemami

Kary fizyczne nie działają. Dzięki nim dziecko uczy się m.in. manipulować, jak uniknąć kary, zamiast rozumieć, dlaczego powinno zachowywać się w określony sposób.

Jak zmotywować dziecko

Zastanów się nad osobowością swojego dziecka.

Jak zapobiec problemom z koncentracją uwagi

Uwaga jest mechanizmem, który pozwala nam koncentrować się

Zasady wychowania wg Janusza Korczaka

10 ważnych zasad wychowywania dzieci według Janusza Korczaka

Telefony zaufania

Znajdziesz tu listę różnych telefonów i adresów stron internetowych, z których możesz skorzystać jeśli szukasz informacji na jakiś temat lub chcesz porozmawiać o swoim problemie.

Skip to content