21 marca to dzień, w którym, zakładając kolorowe skarpetki (najlepiej nie do pary), wyrażamy tolerancję, zrozumienie i wsparcie dla osób z Zespołem Downa. Zespół Downa, inaczej określany trisomią chromosomu 21, jest zaburzeniem neurorozwojowym. 21 marca nie jest przypadkową datą. Jej amerykański zapis (3/21) symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi główną przyczynę tego zaburzenia. Dlaczego właśnie kolorowe skarpetki nie do pary? Chromosomy mają kształt podobny do skarpetek, dlatego stały się symbolem akcji, która ma zachęcić ludzi do rozmowy na temat różnorodności, wyjątkowości, integracji i akceptacji. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa, zwiększenie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa. Ideą tego dnia jest również promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się te osoby. W dniu obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa i Kolorowej Skarpetki w Źródełku zapanowała radosna atmosfera. Przygotowane przez dzieci kolorowe skarpetki jako wyraz akceptacji, tolerancji, wrażliwości i szacunku.

Skip to content