Kolędowanie to ludowy obrzęd polegający na odwiedzaniu gospodarzy przez grupy kolędnicze w okresie Świąt Bożego Narodzenia (szczególnie na św. Szczepana, w Nowy Rok i na Trzech Króli) celem składania życzeń szczęścia i pomyślności w życiu rodzinnym oraz w gospodarstwie. Wszędzie są witani bardzo życzliwie i obdarowywani zarówno słodyczami jak i drobnymi kwotami pieniężnymi. Obchody kolędnicze były wydarzeniem wyczekiwanym, pominięcie jakiegoś domostwa przez kolędników było odczytywane jako zły znak. 9 stycznia „Źródełko” odwiedzili KOLĘDNICY, śpiewem kolęd i pastorałek wprowadzili Nas w miłą atmosferę. Następnie udaliśmy się na spacer z Kolędnikami po po leśnicy. OPT Zamek – dziękujemy za życzenia i podtrzymywanie pięknej tradycji!

Skip to content