W dniu 13 listopada pani Magda z Poradni Rodzinnej przeprowadziła w Źródełku warsztaty pod hasłem „Inny nie znaczy gorszy”. Podczas zajęć zapoznaliśmy się z definicją tolerancji. W trakcie dyskusji wymienialiśmy słowa kojarzące się im z tym zagadnieniem. Wśród nich znalazły się między innymi: szacunek, pozytywne nastawienie, zrozumienie, akceptacja, wyrozumiałość oraz cierpliwość. Podkreślono także to, iż tolerancja nie jest zgodą na każde zachowanie. W tym celu dokonano analizy zachowań, których tolerancja nie obejmuje, mianowicie naruszanie praw drugiego człowieka, agresja, przemoc, brak kultury słowa, lekceważenie przez młodzież osób dorosłych, brak szacunku do innych, kłamstwo, oszustwo, przestępczość. Pedagog podkreślił, iż mimo różnic w wyglądzie, usposobieniu, stylu życia, zainteresowaniach każdy jest równy każdemu. Dziękujemy Pani Magdzie za zorganizowanie inspirujących warsztatów o tolerancji. Liczymy, że zajęcia pomogą nam lepiej zrozumieć i docenić .różnorodność w naszej świetlicy oraz przyczynią się do budowania więzi i wzajemnego szacunku.

Skip to content