9 września wspólnie z OPT Zamek wzięliśmy udział w uroczystym czytaniu Narodowego dzieła pióra Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. „Nad Niemnem” to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Podczas wspólnego czytania fragmentów najbardziej znanej powieści Elizy Orzeszkowej uczestnicy mieli okazję poznać historię rodziny Bohatyrowiczów oraz Korczyńskich, nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Piękna scenografia przedstawiająca sielski, wiejski krajobraz dodatkowo wprawiała wszystkich odbiorców w cudowny idylliczny nastrój.

Skip to content