„Mikołaj Kopernik – wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” pod takim hasłem odbył się Międzycentrowy konkurs plastyczny. Inicjatywa świetnie wpisała się w ogłoszony w Rok Mikołaja Kopernika, który został ustanowiony przez Senat RP. Celami konkursu było: upowszechnianie wiedzy o Mikołaju Koperniku, kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań sztukami plastycznymi, rozwijanie kreatywności i twórczej osobowości dzieci, integracja środowiska. Dzieci ze „Źródełka” przygotowały 25 pięknych prac plastycznych. Jury konkursu przyznało nam 5 nagród i wyróżnień. Bardzo dziękujemy organizatorom za zorganizowanie konkursu.

Skip to content