Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 to międzynarodowy dzień, który co roku odbywa się 11 lutego. Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku. Od tego momentu rozpowszechniana jest idea jednolitego numeru alarmowego. Dziękujemy Policji za zorganizowanie w Źródełku warsztatów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112. Podczas spotkania z dziećmi funkcjonariusze przypominali o sposobie korzystania z numerów alarmowych. W praktyczny sposób policjanci instruowali dzieci jak wezwać pomoc w nagłym przypadku, np. wypadku drogowym lub zasłabnięciu. Najważniejszą rzeczą podczas różnego rodzaju zdarzeń jest zadbanie o własne bezpieczeństwo, jak i odwaga niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Skip to content