Pamięć o ludziach, którzy odeszli, troska o groby i cmentarze jest jednym z najważniejszych dowodów naszej kultury. Jak co rok porządkowaliśmy stare zaniedbane, porosnięte trawą i opuszczone mogiły. Uprzątnęliśmy z nagrobków gałęzie i jesienne liście oraz usuneliśmyi z grobów stare, wypalone znicze, a na ich miejsce zapaliliśmy nowe, chcąc uczcić pamięć zmarłych. Wszyscy byli zadowoleni z efektów swojej pracy i za rok chcemy powtórzyć całe przedsięwzięcie. Po powrocie rozmawialiśmy o tradycjach i zwyczajach związanych z dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami a także o właściwym zachowaniu  się w miejscach pamięci.

Skip to content