Tydzień Wychowania to ogólnopolski projekt, którego głównym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju dzieciom i młodzieży z naszego kraju. Wychowanie jest procesem, w którym człowiek odkrywa, że jest ktoś, kto w niego wierzy, ktoś go docenia i chce mu wskazywać wyższą poprzeczkę, do której może dążyć. W ramach projektu „Rodzina pełna mocy” w Źródełku mieliśmy okazję wypowiedzieć się o najważniejszych wartościach jakie zapewnia nam rodzina. Zostały poruszone bardzo ważne kwestie, takie jak wyrażanie i okazywanie uczuć najbliższym, przestrzeganie norm współżycia w rodzinie. Dyskusja była przeplatana różnymi ćwiczeniami i pracą plastyczną.

Skip to content