W sobotę, 3 września, odbyło się Narodowe Czytanie.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich, zainicjowana w 2012 roku. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcja ta organizowana jest z inicjatywy i pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

Tegoroczną lekturą czytelniczego przedsięwzięcia są „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Zbiór „Ballady i romanse”, który opublikowany został w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu „Poezji” Adama Mickiewicza, dał początek dziejów poezji romantycznej w Polsce.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji.

Skip to content