W ogrodzie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Mącznej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Były występy artystyczne, zajęcia animacyjne i wspólny poczęstunek. Takie spotkania w plenerze sprzyjają międzypokoleniowej integracji, są bardzo ważnym elementem naszej pracy wychowawczej. Jeszcze raz dziękujemy mieszkańcom i pracownikom DPS-u za Waszą PRZYJAŹŃ.

Skip to content