Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Jolanty Karczakowskiej.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny

składa Centrum „Źródełko”.

 

Skip to content