16 października młodzież ze Źródełka zaprezentowała, krótką inscenizację dotyczącą św. Jadwigi. Ukazywała ona królową Jadwigę jako osobę godną naśladowania – mądrą, wykształconą, o zdolnościach dyplomatycznych i wrażliwym sercu. Przedstawienie opierało się na kilku wydarzeniach, związanych z jej życiem oraz jej rządami jako królowej pokazujące jej ofiarność i niezwykły sposób sprawowania przez nią władzy. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało i zostało nagrodzone gromkimi brawami. Tego rodzaju przedsięwzięcie jest bardzo ciekawą alternatywa dla spędzenia czasu wolnego. Dziękujemy młodym aktorom za zaangażowanie i czas.

Grupa młodzieży ze Źródełka robi ukłon po przedstawieniu

Skip to content