Łączymy się z Dziećmi na całym świecie! W sposób szczególny pamiętamy o tych, które mieszkają na obszarach objętych konfliktem zbrojnym! Wszystkim życzymy POKOJU, WOLNOŚCI i SZACUNKU!

Skip to content