20 listopada po raz kolejny w „Źródełku” obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i przypominaliśmy o prawach dziecka.
Prawa dziecka określają dokumenty prawne, m. in. Konwencja Praw Dziecka. Konwencja została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r.
Konwencja określa prawa dziecka i tworzy niezbędne warunki jego prawidłowego rozwoju. W Polsce obowiązuje od 1991r
Do tego dnia przygotowywaliśmy się długo. W miesiącu listopadzie uczniowie w ramach zajęć warsztatowych przypomnieliśmy sobie prawa dziecka. Podczas zajęć aktywnie rozmawialiśmy również o obowiązkach, które nierozłącznie związane są z prawami.

Skip to content