W dniu 16 listopada obchodziliśmy Dzień Tolerancji – święto obchodzone corocznie na całym świecie. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Dzień ten stał się okazją do zastanowienia się nad własną postawą m.in.: wobec przedstawicieli innych religii, kultur, koloru skóry, a także tych, których poglądy i zachowanie różnią się od naszych. Akcja miała za zadanie uwrażliwić na przejawy nietolerancji, pokazać nietolerancję wokół nas oraz zachęcić do skutecznego przeciwdziałania brakowi tolerancji. Dzieci tworzyły plakaty, układały hasła dotyczące tolerancji i rozmawiały o przejawach tolerancji.

Skip to content