W ramach PARTNERSTWA DLA LEŚNICY włączyliśmy się do KAMPANII „BIAŁA WSTĄŻKA”! Celem przeprowadzenia kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy oraz nawiązanie dialogu pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz zwalczania przemocy domowej i poprawa współpracy pomiędzy tymi organizacjami.

Skip to content